Volg me op twitter:

Kennismaking en cv klik:

Mijn nieuwe boek (juni 2022)

Uitgeverij Noordboek, 19,90

 

 

De stelling van het boek:

Oorlogen, hongersnoden, rampen en pandemieën kunnen steeds meer mensen raken en worden heftiger beleefd, omdat mensen leven in steeds grotere netwerken en beelden van de gebeurtenissen overal beschikbaar zijn. 

Dit dwingt hen om zich steeds beter te beschermen en zich meer te verdiepen in het leed dat wordt aangericht. Dat maakt hen beschaafder. De gezondheidszorg waar dit leed zichtbaar wordt en behandeld, is daarbij  in de frontlinie van het beschavingsproces komen te liggen. 

De titel van het boek is dan ook: het beschavingsfront en de ondertitel: hoe rampen en catastrofes ons menselijker maken. 

De opzet van het boek

Om de stelling te onderbouwen, moeten we heel ver teruggaan in de geschiedenis en nagaan hoe mensen in het verleden met catastrofes en dreigende catastrofes zijn omgegaan en hoe  deze  hen minder impulsief, realistischer en gevoeliger voor elkaar, kortom beschaafder hebben gemaakt. Daarover gaan de eerste drie delen van het boek. Eerst wordt in vogelvlucht beschreven hoe mensen zich in hun lange geschiedenis tot de twintigste eeuw zijn gaan beschermen, welke bedreigingen ze allemaal tegenkwamen en hoe zich in de negentiende eeuw een grote transformatie voltrok.

Vervolgens worden de drie grote oorlogen van de twintigste eeuw beschreven, welke krachten er werden losgemaakt en hoe daarop werd gereageerd met de ontwikkeling van een geheel nieuwe kijk op de menselijke kwetsbaarheid.  Ook wordt beschreven hoe dit mensen op het spoor heeft gezet van rampen en geweld die hen in het dagelijks leven kunnen treffen

In de laatste twee delen van het boek wordt geschetst hoe de mensheid nu te maken krijgt met een sluipende catastrofe die het overleven van de mens bedreigt. Deze catastrofe is mondiaal en groter dan ooit, maar luidt ook een ommekeer in waarbij mensen beseffen wat ze aanrichten met hun hebzucht en gemakzucht en steeds meer bereid zijn ingrijpende maatregelen te treffen om de catastrofe te beperken. De gezondheidszorg, waar zichtbaar wordt, wat wordt aangericht en waar maatregelen worden ontwikkeld om het leed te beperken, is daarbij leidend geworden zo wordt in het laatste deel beschreven. 

Dit boek is het eindpunt van een zoektocht van veertig jaar naar antwoorden. Elk boek dat ik schreef was een bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk naar de drijfveren van de beschaving. Soms richtte ik me op de wereldgeschiedenis, soms op de aandacht voor psychische pijn in de 19e en 20e eeuw, soms op de evolutie van het medeleven.

 

Inhoudsopgave 

klik opVoor een beschrijving van onderstaande boeken klik op:

Boeken Prijs Omvang en jaar van uitgave
Het mondiale beschavingsproces 15 euro incl. verzenden 2020, 200 pagina's
Kwetsbaarheid, weerbaarheid en beschaving 18 euro incl. verzenden 2014, 417 pagina's
Protection and civilization 12 euro incl. verzenden 2017, 275 pagina's
De evolutie van het medeleven 19 euro alleen in boekhandel 2017, 202 pagina's

Informatie en bestellen: franciscushermans@gmail.com