Ik ben Frank Hermans, socioloog, werkzaam geweest als docent in het HBO gezondheidszorg en HOVO Nijmegen en Tilburg en op latere leeftijd (63 jaar) gepromoveerd aan de UvA op het onderwerp Trauma en Beschaving bij Nico Wilterdink hoogleraar sociologie en Eric Vermetten, bijzonder hoogleraar en psychiater. In de promotiecommissie zaten de zes hoogleraren Johan Goudsblom, Christien Brinkgreve, Berthold Gersons, Rolf Kleber, J. Hovens en Jan Willem Duyvendak.

Mijn aandacht is altijd uitgegaan naar maatschappelijke ontwikkelingen op lange termijn vanuit het perspectief van Norbert Elias, Johan Goudsblom, Abram de Swaan en Nico Wilterdink. Mijn bijzondere interesse is het beschavingsproces dat naar mijn idee steeds meer wordt voortgedreven door de noodzaak zich te beschermen tegen catastrofes. Deze worden door de toenemende interdependentie van mensen omvangrijker en intenser beleefd, waardoor  de kansen om zich te beschermen ook groter worden.  Hierover schreef ik verschillende boeken. Mijn meest recente boek is uitgekomen in juni 2022 met de titel het beschavingsfront bij uitgeverij Noordboek.. Zie voor een verdere beschrijving de home page.

CURRICULUM VITAE

Frank Hermans

Huidige functie

Gepensioneerd en tot voor kort docent maatschappelijke ontwikkelingen Hoger Onderwijs voor Ouderen, Universiteiten Nijmegen en Tilburg  

Opleidingen

Dr.Sociologie (Phd) 2010, UVA; Drs Sociologie (1973) Radboud Universiteit Nijmegen; Gymnasium B, 1964 IC Venray.

Werkervaring 

Docent Hogeschool ruim 38 jaar

Docent HOVO universiteiten Nijmegen en Tilburg 7 jaar

Publicaties na 2005

Boeken

Hermans, F. (2022) Het beschavingsfront. Hoe rampen en oorlogen ons menselijker maken, Gorredijk, Noordboek. 

Hermans, F. (2020) Het mondiale beschavingsproces, Amersfoort, Aspekt

Hermans, F. (2017) De evolutie van het medeleven, Amersfoort, Aspekt

Hermans, F. (2017) Beschaving en Herstel, Amersfoort, Aspekt

Hermans, F. (2014) Kwetsbaarheid, weerbaarheid en beschaving, Delft, Eburon. 

Hermans, F. (2010) Trauma en beschaving, Een historisch-sociologisch onderzoek naar de opkomst en verbreiding van de zorg voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen, Dissertatie UvA, Diemen/Amsterdam, ARQ en Boom.

Hermans, F. (2005) Op zoek naar bescherming. Veranderingen in de zorg en de organisatie van de zorg in een kwetsbare samenleving, Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

Artikelen

Hermans, F. (2003) De toenemende gevolgen van traumatische gebeurtenissen (2003), in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 30, nr. 3, 396 - 412.

Hermans, F. (2011) Zorg voor psychische trauma’s. Opkomst en verbreiding, in: MGV, 66, 7/8, 533 – 546.

Hermans, F. (2012) Trauma en beschaving, in: Vermetten, E., Kleber, R. en van der Hart, O. (red.) Handboek Posttraumatische stress-stoornissen, hoofdstuk 45, 725-739.

Van der Hart, O, Hermans F., Kleber, R. en Vermetten, E. (2012) Psychotraumatologie in Nederland: historische ontwikkelingen, in: Vermetten, E., Kleber, R. en van der Hart, O. (red.) Handboek Posttraumatische stress-stoornissen, hoofdstuk 2, 45 - 65.

Hermans, F. (2010) Traumaregime, in: Psychoanalytisch woordenboek 

Hermans, F., (2010) Slachtoffercultuur, in: Psychoanalytisch woordenboek 

In Cogiscope 2014  vier bijdragen over pioniers rondom trauma: Robert Jay Lifton, Abraham Kardiner, Bessel van der Kolk en Wil Menninger

Verdere interesse en expertise

Wereldgeschiedenis in de volle breedte (big history met schrijvers als Harari, Morris, Pinker, Elias en Goudsblom)

Kunstgeschiedenis met name de Vroege Italiaanse Renaissance-schilderkunst (Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Piero della Francesca, broers Lorenzetti, Daddi, Gozzoli e.a.) 

De rol van klassieke vorming (Grieks en Latijn, beiden zijn nodig), geschiedenis  en kennisoverdracht in het onderwijs (en het gemis daaraan door nutteloze en destructieve onderwijsveranderingen)

Woonachtig in Nijmegen

 

Klik om terug te gaan naar de :