Inhoud

 (160 pagina's)

 

Inleiding

Catastrofes en beschaving

De centrale stelling

De omvang en intensiteit van catastrofes

Het verlichten van de pijn

De opzet van het boek

Deel I

Op zoek naar bescherming

1

De strijd tegen catastrofes

Weerbaarheid en kwetsbaarheid

Grotere gevoeligheid voor de pijn van anderen

De zoektocht naar adequate kennis

De unieke positie van Europa

2

Een scala aan bedreigingen

Branden

Epidemieën

Oorlogen

Opstanden

Mishandeling en misbruik

Klimaatverandering

3

De grote transformatie

Een nieuw besef van ruimte en tijd

Groter risicobesef

Een weerbaar netwerk op wereldschaal

De ontdekking van het psychisch trauma

Bescherming en beschaving: een overzicht

Deel II

Catastrofale oorlogen

4

De Eerste Wereldoorlog

De reacties van de slachtoffers

Aandacht voor ondraaglijk psychisch lijden

De herinnering als thema

5

De Tweede Wereldoorlog

De reacties op de verschrikkingen

De slachtoffers aan het woord

Grootschalige opvang

Een veerkrachtige samenleving

6

De oorlog in Vietnam

Morele ineenstorting

Herstel van vertrouwen

7

Kwetsbaarheid en beschaving

Twijfels over de vooruitgang

De voortgang van het beschavingsproces

Deel III

Rampen en extreem geweld

8

De grote doorbraak

De omvang van extreem geweld

Erkenning van het leed als vorm van beschaving

Een opeenvolging van rampen

Geloofwaardigheid

9

Het slachtoffer centraal

Een netwerk van experts

Herstelrecht

Slachtofferhulp

Psychotherapie

Collectieve rituelen

10

Pijn en beschaving

De grenzen van empathie

Mededogen als basis voor beleid

Deel IV

Een sluipende catastrofe

11

De omvang van de catastrofe

Een sluipende catastrofe

Een disruptieve transformatie

Een consumptief complex

12

De reikwijdte van de catastrofe

Grenzeloze uitputting

Roofzuchtige formaties

Ondermijning en corruptie

Demoralisering en wanhoop

Deel V

De ommekeer

13

Toenemend besef

Het besef van de ernst van de catastrofe

Zelfbeperking op mondiale schaal

De vorming van een gezondheidsregime

Regimes en beschaving, een terugblik

14

Mentale veerkracht

De weg naar herstel

Tegengaan van de vlucht in roesmiddelen

Preventie van mishandeling en misbruik

Psychiatrie als menswetenschap

15

Veerkracht bij epidemieën en rampen

Epidemieën als nieuwe dreiging

De coronapandemie als een overval

Mentale veerkracht bij epidemieën

Een ramp als een nachtmerrie: de MH17

Mentale veerkracht bij rampen

16

Naar een gezond evenwicht

Het voorkomen van opwarming en uitputting

Het beperken van voedselschaarste

Een circulaire economie

Een democratisch wereldsysteem

Wapenbeheersing

Een fantastische transformatie

17

Een beschavingsproces

De beschavingstheorie

Catastrofes en beschaving

Een beschavingsproces

 

  Literatuur